Đào tạo

Garmenttech chúng tôi đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của công ty, củng như nhu cầu nâng cao năng lực trong công việc của người lao động, Garmenttech thường xuyên mở các lớp đào tạo thiết kế từ cơ bản đến nâng cao. Đáp ứng mọi nhu cầu học hỏi của từng học viên, có lớp học nhóm (một thầy hương dẩn 3-5 học viên ) các lớp học cá nhân (thầy kèm một học viên)…….Tuy nhiên giờ học rất linh hoạt cho học viên lựa chọn

Trước khi bắt đầu đăng ký các học viên sẻ được đánh giá năng lực để giáo viên có thể áp đụng kỹ năng sư phạm thích hợp cho từng học viên

Ngoài ra sau khi tốt nghiệp khóa học các học viên có nhu cầu tìm việc sẻ được Garmenttech giới thiệu việc làm, các công ty có nhu cầu tuyển dụng chúng tôi sẻ giới thiệu đối tượng thích hợp với công ty

Danh mục:Đào tạo
Tạo model xuất file Thiết lập đường dẫn lưu và xuất file Khai báo vị trí chi tiết cần fitting May mẫu trong môi trường 3D ảo Tạo Avatar và fitting mẫu Gắn nguyên liệu,phụ liệu,thay đổi mầu sắc Xuất file và các thủ thuật cần thiết...
0 Comment | Posted By
Danh mục:Đào tạo
Modul 1 : thiết kế rập và nhảy size STYLECAD Thực hành trên máy vi tính về lệnh thiết kế Thiết kế rập lồng Tạo chiết ly, pen, Cách bóc, tách rập Nhảy size Tạo định vị canh sọc Modul 2 : đi sơ đồ STYLECAD Thiết lập sơ đồ...
0 Comment | Posted By
Danh mục:Đào tạo
Căn bản Sau khi tốt nghiệp cán bạn sẻ có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật gốc bằng  tiếng anh, bao gồm thông số, quy cách đo, kỹ thuật may, bảng màu, chi tiết mã hàng, quy cách đóng gói…….. Bên cạnh đó các bạn còn được học...
0 Comment | Posted By

Theme Settings